Reklamacje i Zwroty

w sklepie TapetyOrg

Zapoznaj się z Regulaminem i Zasadami dotyczącącymi zwrotów i reklamacji towarów sprzedawanych na platformie Tapety.Org.

REKLAMACJE I ZWROTY

Z TYTUŁU GWARANCJI

Reklamacje towarów ze względu na wady fabryczne można zgłaszać przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@tapety.org

W e-mailu należy dołączyć:

  • numer zamówienia
  • numer katalogowy reklamowanego towaru
  • opis wady
  • zdjęcie potwierdzające wadę
  • skan lub zdjęcie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera ( gdy uszkodzenie nastąpiło podczas transportu )

Zalecane jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Pozwoli to na spisanie protokołu reklamacyjnego w przypadku uszkodzenia, co umożliwi pozytywnie rozpatrzeć ewentualną reklamacje powstałą podczas transportu. W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań należy pisać na adres e-mail kontakt@tapety.org lub kontaktować się pod numerem telefonu: (+48) 799 370 053

ZWROTY

(ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Przemsław Drożniak INTERAKCJO, Św. Faustyny 9/3, 32-090 Słomniki, kontakt@tapety.org, Telefon: +48 799 370 053) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://tapety.org/historia-zamowien. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZEGO WZORU ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

– Adresat Przemysław Drożniak INTERAKCJO, ul Św. Siostry Faustyny 9/3, 32-090 Słomniki, tel. +48 799 370 053, email: kontakt@tapety.org

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...............................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ................................................................................

– Adres konsumenta(-ów) .....................................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) ...........................................................................

– Data ...............................................

(*) Niepotrzebne skreślić

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA

Z TYTUŁU RĘKOJMI

Dotyczy Umów Sprzedaży zawartych  od 25 grudnia 2014 roku ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jak zareklamować produkt? Pobierz dowolny formularz reklamacyjny dostępny w internecie. Następnie wydrukuj go i dokładnie wypełnij. 


Wyślij formularz reklamacyjny razem z towarem na adres: Interakcjo, ul. Św. Siostry Faustyny 9/3, 32-090 Słomniki z dopiskiem: REKLAMACJA

Reklamacje możesz kierować również na e-mail kontakt@tapety.org jednakże w przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi, klient jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres Interakcjo, ul. Św. Siostry Faustyny 9/3, 32-090 Słomniki z dopiskiem: REKLAMACJA z załączonym formularzem reklamacyjnym.

W przypadku, gdy produkt zostanie zamontowany i dostarczenie Produktu przez Klienta będzie niemożliwe lub utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.

Masz Pytania?
Zapoznaj się z Regulaminem.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, aby umożliwić funkcjonowanie strony i lepiej spełniać Twoje wymagania. Kontynuując przeglądanie serwisu akceptujesz wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.